Educación en valores

 O libro protagonista (3 anos)

Cada neno leva para a súa casa a mascota da clase, Curtis, a personaxe do libro de texto. Xunto con ela levan unha cartolina onde as familias plasma os aspectos mais importantes da vida dos seus fillos, dando así a oportunidade a cada un dos nenos/as de darse a coñecer ante o resto do grupo.


 O libro viaxeiro (4 anos)

Nesta ocasión é Candi a mascota da clase, quen acompaña a súa casa os/as alumnos/as nunha fin de semana especial. Neste libro comunitario os/as nenos/as da clase teñen un espazo o duro camiño de facerse cada vez máis autónomos.

 O conto viaxeiro (5 anos)
Cada fin de semana un/unha neno/a leva a súa casa a Cora para desfrutar da mascota da clase xunto cun conto que incide nun valor en concreto. A partir da lectura do conto teñen que elaborar un traballo manual creativo que reflicta a súa experiencia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario